top of page
© Copyright by astrokronos
astrokronos takvim.jpg

Sinastri Haritası ve Elementler

Sinastri 'de Elementler ve Nitelikler

Burçlar element ve niteliklerden oluşur. Bir sinastri haritası incelenirken bunların uyumuna da bakarız. Nitelikler bize ilişkinin yönünü gösterir. Ne kadar istikrarlı olacağı ya da aradaki dengeyi nasıl sağlayacağımızı. Elementler ise sinastri 'de ilişkinin ana motivasyonunu anlamamıza yardımcı olur. Elbette sorunların kaynağını da görebiliriz.


Aşağıdaki tablo üzerinden burçların element ve niteliklerini görebilirsiniz.Sinastri ‘de Nitelikler

İlişkinin yönünü ve ne kadar istikrarlı olabileceğini Nitelikleri inceleyerek gözleriz. Bir birliktelik bazen büyük bir coşku ile başlayabilir ama bir türlü gerekli olgunluğa ulaşamaz. Aniden başlar ve aniden biter. Bu noktada sabit nitelikler yetersizdir. Ya da sürüncemede kalan, yıllarca devam eden ama bir türlü gerekli adımlar atılmadığı için gelişmeyen ilişkiler görürüz. Kimi zaman sıkıcı, sorunların halının altına süpürüldüğü birliktelikler vardır. Hem burçlarınızı hem de haritadaki baskın niteliği hesaplayarak da bu karşılaştırmayı yapabilirsiniz.


Öncü / Öncü

Öncü niteliklere sahip burçlar arasındaki ilişkiler dinamik ve eylem odaklıdır. Bir çift olarak birlikte çok şey başarabilirler. İki taraf da insiyatif almaya açıktır. Ancak ilişkide hakimiyet mücadeleleri olacaktır. Aceleye gelmiş bir ilişki olabilir. İki tarafın da birbirini tanımak için gerekli sabrı göstermesi için bilinçli bir çaba gerekir. Yenilik heyecanı doğru hedefler belirlendiğinde gelişim şansına sahiptir. Aksi durumda çatışma iki taraf için de yıpratıcı olabilir.


Öncü / Sabit

Öncü ve sabit kişilikler arasındaki ilişkiler zorlayıcı olabilir. Öncü yenilikten yanadır ve hızlıca harekete geçip insiyatif alır. Oysa sabit burca sahip kişi değişime direnir. Olanı korumaya ve istikrara inanır. Öncü burca sahip olan kişinin attığı her adıma direnmeye çalışabilir. Öncü burçtaki kişilerin engellendiklerini hissetmeleri onları demotive eder. Durdurulduklarında ve engellendiklerinde öfkelenirler. Hareket halinde olmaya ihtiyaçları vardır. Yeni hedefler onu motive eder. Sabit içinse güven ve istikrar önceliklidir. Bu birliktelik sağlıklı çalıştığında öncü harekete geçiren taraftır. Sabit ise Öncü ‘ye gerekli olan istikrarı sağlar.Öncü / Değişken

Öncü ve değişken aslında iyi anlaşabilecek iki burç olabilir. İkisi de yeniliklerden keyif alır. Dinamik bir ilişki olabilir. Öncü yenilik taraftarıdır. Değişken burçtaki kişi ise buna hızlıca uyum sağlayabilir. Ancak değişken ihmalkar ve isteksiz olursa öncü tüm bunlar karşısında sabırsız bir tutum sergileyebilir. Bir süre sonra öncü burç patronluk taslamaya, değişken ise itaat etmeye başlayabilir. Öncü burç bir anda kendisini her sorunu çözmekle yükümlü, tüm kararları kendisinin vermek zorunda kaldığı bir ilişkinin içinde bulabilir. Bu birlikteliği sağlıklı çalıştırmanın yolu gelişime karşı duyulan heyecanı beslemektir.


Sabit / Sabit

Her iki kişi de istikrara ihtiyaç duyar. Bu nedenle de aslında birliktelik yavaş ama kalıcı adımlarla ilerler. Bu anlamda güçlü ve sağlam bir bina gibidir. Ancak rutinleri değiştirmek, gelişim için gerekli adımları atmak konusunda iki taraf da isteksizdir. Bu da ilişkinin heyecandan yoksun olmasına neden olur. Sorunlar yavaş yavaş kök salar ve iki taraf da bunu çözmek için adım atmayabilir. Gelişmek ve daha iyi bir noktaya gelmek için gerekli adımları atmaya iki taraf da gerekli adımları atmaz. En kötü sonucu sıkıcı bir ilişki olmasıdır. Ancak bitirmek gerektiğinde bile iki taraf da gönülsüzdür. O güçlü ve sağlam gibi görünen bina gerekli adımlar atılmazsa içten çürüyebilir.


Sabit / Değişken

Sabit ve Değişken kişilikler arasındaki ilişkiler aslında gelişmeye açık bir birliktelik olma şansına sahiptir. Ancak kesinlikle iki tarafın da bilinçli bir çaba sarfetmeye ihtiyacı vardır. Kişisel gelişime önem veren bir çift kesinlikle dinamik bir ilişki yakalama şansına sahiptir. Değişkenin yakalaması gereken istikrarı Sabit burçtaki kişi sağlayabilir. Sabit burcun da gelişim için değiştirmesi gerekenleri Değişken burç sağlayabilir. Ancak Sabit burç fazla inatçı veya Değişken burç fazla tutarsız olursa burada ciddi çatışmalar çıkabilir.


Değişken / Değişken

Kendileri için eğlenceli ve hareketli bir birliktelik olabilir ama dünya buna hazır olmayabilir. İstikrarsız ve dış koşullarda yaşanan değişimlere çok açık bir etkidir. Burada gerekli istikrarı ve güven ortamını sağlayacak koşullar yoktur. En iyi ihtimalle sorunları görmezden gelen ve hayatın akışıyla sürüklenen bir çift görürüz.Çift terapisinden en çok fayda sağlayanlar onlar olabilir.Terapist burada gerekli istikrarı sağlayacak üçüncü kişi konumunda doğru bir denge yaratabilir. Bu ilişki tüm sorunlara rağmen deyim yerindeyse “yuvarlanıp giden” bir birliktelik olabilir. Esas sorun ise ihmalkarlık olacaktır.


Sinastri ‘de Elementler

Sinastri ‘de elementler bize iki kişiyi bir araya getiren temel nedeni veya sorunun kaynağını verir. Ateş elementi coşku ve heyecan getirirken su elementi derin duygusal bağlar sunacaktır. Hava elementi hayalgücü ve iletişim vaad eder. Toprak ise güvence ve dünyevi konularda pratiklik sunacaktır.


Ateş / Ateş

Macera duygusuyla yola çıkılmış bir birliktelik olabilir. Enerjik ve canlıdır ancak bu çok kuru bir birlikteliktir. İki tarafın da işbirliğine yatkın olmaması sorunun ana kaynağı olacaktır. Risk almaya çok yatkın olmaları canlı bir ilişki olmasını sağlayabilir. Ancak fazla Ateş, çevrelerinden başkalarını uzaklaştırabilir. Bunu kontrolsüz yayılan bir yangın gibi düşünün, zarar görmemek için herkes uzak durmaya çalışabilir. En sağlıklı hali ise iki tarafın da birbirini motive etmesi olabilir.


Ateş / Toprak

Bu ilişkinin başlaması aslında biraz zor. Ola ki başladı diyelim, Ateş ‘in risk alma ve heyecan dürtüsü Toprak burcunu korkutabilir. Toprak burcunun temkinli ve pratik yaklaşımı Ateş için gerekli planlama kabiliyetini destekleyebilir. Ateş kısmen toprak için faydalı olabilir. Bunu tıpkı seramiğin fırınlanması gibi düşünün. Onun soğuk doğasını ısıtarak motive etme şansı vardır. Ancak Toprak bir parça risk almaz Ateş de biraz durulmazsa bu ilişki için sorunlar iki tarafı gitgide birbirinden uzaklaştırır.Ateş / Hava

Aslında heyecanlı bir birliktelik olmaya aday. Ateş, Hava ‘nın gerçekçi olmayan fikirlerini bile motive eder. Hava ise Ateş ‘in heyecanın daha da körüklemek için çabalar. Heyecan ne kadar hızla yayılıyorsa sorunlar da okadar hızlı büyüyebilir. Bunu yazın esen bir rüzgar gibi düşünün, tıpkı fön makinasından çıkan sıcak hava gibidir. Sorunlar gitgide yayılarak devam eder. Gerçeklikten ve pratiklikten yoksunluk ana sorundur. Maddi konularda sorunlar baş gösterebilir. Hava belki bununla baş edebilir, çünkü onun için fikirler daha değerlidir. Ancak Ateş ‘in hırsı bunu kabul etmez.


Ateş / Su

Her ikisi de güçlü duygulara sahiptir. Aslında arada güçlü bir bağ hissetmeleri olası. Ancak her ikisi için de birbirlerinin doğasını anlamak zor olabilir. Ateş, suyun kendi içine dönük doğasını canlandırıp onu biraz olsun harekete geçirebilir. Su ise Ateş ‘in yakıcı öfkesini yatıştırabilir. Bir sauna ya da sıcak su banyosu gibi düşünebilirsiniz. Dozu iyi ayarlandığında her iki taraf için de dinlendirici ve keyifli bir etki yaratabilir. Ancak bu dinamiğin dozu iyi ayarlanmadığında Ateş, duyarsız tavırları ile Su burcunu incitir. Su ise hırs ve heyecandan yoksun bir tavırla Ateş ‘in tüm hevesini söndürebilir.


Toprak / Toprak

Gerçekçi ancak heyecan ve duygusallıktan uzak birlikteliklerdir. Mantık evliliği bu birliktelik için olasılıklar arasındadır. Pratik hedefler her ikisi için yeterlidir. Duygusal bağlar kurulabilir, kısmen ikisi de karşı tarafın hislerini anlayabilecek doğaya sahiptir. Maddi başarılar kazanılabilir. Ancak esas sorun coşkudur. Bu birliktelikte heyecan, hayalgücü ve macera beklemek tam bir hayalperestliktir. Belki gerçekçi ve güvenli bir birliktelik olabilir ama sıkıcı olma ihtimali de yüksektir.


Toprak / Hava

İki dünya bir araya gelse bir araya gelemeyecek iki karakterdir aslında. Hadi ola ki başladı diyelim buradan karlı çıkacak olan muhtemelen Hava ‘dır. Toprak, Hava ‘nın ihtiyaç duyduğu pratiklik ve güveni sağlayabilir. Hava da belki Toprak için daha sosyal bir yaşamı ona sunabilir. Ancak Hava gerçekçi olmayan fikirleri ile Toprak burcunu çileden çıkarabilir. Ana sorun gerçekçilik ve hayalgücü arasındaki çatışma olacaktır. Eğer Hava burcu dünyevi konularda sorumluluk almazsa Toprak kendi iç dünyasına dönebilir. Belki iyi bir iş ortaklığı kurmak için bu bağlantı yeterlidir ancak duygusal birlikteliklerde yeterli bağı sağlamak zor olacaktır.


Toprak / Su

Uzun soluklu ve güvenilir ilişkiler kurmak bu ikili için çok olasıdır. Toprak, Su burcunun ihtiyaç duyduğu güven ortamını yaratacaktır. Toprak ise duyun hassas yapısı ile bu birlikteliğe bağlanır. Ancak Su gerçekçi olmayan derin duygular ile Toprak ‘ın güvenlik duvarlarını yıkıp geçebilir. Su ise Toprak ‘ın aşırı gerçekçi yüzüyle karşı karşıya geldiğinde bir barajın engeline takılıp kalmış bir nehir gibi kendisini hapsedilmiş hissedebilir. Burada denge önemlidir. Tıpkı suyun toprağı beslemesi gibi sonuç bereketli ve doyurucu bir ilişki olabilir. Ya da bir sele kapılan toprak gibi dağılıp gidebilir.


Hava / Hava

Bu iki kişinin birlikteliği muhakkak güçlü bir iletişimle başlayacaktır. Ancak bu konuşulanları gerçekleştirmek için gerekli olan pratiklik ve maddi kaynak bir sorun olabilir. Fikirsel olarak güçlü bir bağ kurulsa da duygusal bağ yeterli olmayabilir. Bir arkadaşlık ilişkisi için bu iyi bir görünüm olabilir. Ancak duygusal bağlar ve iş ilişkileri için yeterli olmayabilir. Hayallerin içinde kaybolan ve sadece konuşarak ömrünü geçiren bir birliktelik olabilir. Sorunlar dile getirilebilir ancak çözüm için gerekli somut adımlar atılmayabilir. Çift terapilerine katılıp ödevleri yapmayan ve bir süre sonra sadece sorunları konuşmaktan ve yakınmektan keyif alan partnerler gibidir.


Hava / Su

Bu ikilinin bir araya gelmeleri biraz zordur. Ancak Hava, Suyun kendi içine kapalı doğasını aşmasını sağlayabilir. Onu daha rasyonel bakmaya teşfik edebilir. Onu kısmen canlandıran bir etki yaratacaktır. Su ise Hava ‘yı sezgileri ile şaşırtabilir. Ancak bu iki gösterge de gerçekçilikten uzaktır. Bu nedenle de fikirler somutlaştırılamaz. Su kendisine ihtiyaç duyulmayan bir ortamda reddedilmiş hisseder. Karşı taraf ile duygusal bağ kuramamanın getirdiği yokluk kişiyi yaralayabilir. Hava ise Suyun hissettiği derin duyguları anlamakta zorlanacaktır.


Su / Su

Platonik ilişkiler için kusursuz bir bağdır. Ancak bu yüksek yoğunluklu duygusal bağ kimi zaman gerçeklikten kopabilir. Kesinlikte romantik bir birliktelik olacaktır. Ancak aşırı duygusallık, somut gerçeklerden kaçmak ilişkideki ana sorundur. Eğer iki taraftan biri sanatçı ise belki çok yaratıcı ve verimli olabilir. Ancak gerçek dünyanın soğuk yüzü bu ilişki için yıpratıcı olacaktır; ödenmesi gereken faturalar ya da günlük angaryalar bile ilişkiyi yorabilir.


Bunlar da ilginizi çekebilir;


Comments


bottom of page