top of page
© Copyright by astrokronos
astrokronos takvim.jpg

Basit Astroloji Sözlüğü


ABC

• ASC (Ascendant) Yükselen Burç: Doğu ufku, 1.ev, kişinin bedeni, hayatı nasıl gördüğümüz

• Açı (Aspects): İki gezegen ya da gösterge arasındaki geometrik açıdır. Bu iki göstergenin özelliklerinin birbirini etkilediğini anlatır.

• Ay Fazları: 8 farklı ay fazı vardır. Güneş ve Ay 'ın konumlarına göre belirlenir. Sırasıyla; yeniay, hilal, ilkdördün, büyüyenay, dolunay, küçülenay, sondördün, kapanan ay (balsamic)

• Black Moon Lilith: Bu bir gökcismi değil bir noktadır. Ay 'ın dünyaya etrafında döndüğü oval yörüngenin iki merkezinden birisidir.

DEF

• DSC (Descendant) Alçalan Burç: Batı ufku, 7.ev, kişinin ilişkilerini, evliliğini ve ortaklıklarını anlatır

• Elementler: Ateş, toprak, hava ve su. Burçların ana motivasyonlarını anlatır. Ateş hareket, toprak güvenlik, hava düşünce, su ise duygulardır.

• Evler: Doğum haritasının 12 bölüme ayrılmasıdır. Her bir bölüm kişinin yaşamındaki bir hayat alanını anlatır.

GHIİ

• Gezegenler: Merkür, Venüs, Mars, Jupiter, Satürn geleneksel astrolojide kullanılan gezegenlerdir. Natal harita yorumlarında daha öncelikli olarak değerlendirilirler. Uranüs, Neptün ve Pluto ise jenerasyon gezegenleridir ve daha çok kollektif etki yaratırlar. Yine de doğum haritalarında bulundukları konum önemli bir yerde ise yoruma dahil edilir.

• IC (Imum Coeli) Dip Nokta: Haritanın en dip noktası, MC 'nin karşıtı. 4.evi. Kişinin evi, ailesi, mahremiyeti

JKL

•Juno: Daha çok evlilik ama genel anlamıyla seramonileri anlattığı düşünülen asteroid.

MNOÖ

•MC (Midheaven) Tepe Noktası: Bir haritada güneşin çıkabileceği en üst noktayı gösterir. Kişi öğren doğmuşsa Güneş bu noktadadır. Kişinin kariyerini ve toplumsal statüsünü gösterir.

• Natal Harita (Doğum Haritası): Kişinin doğduğu anda gökyüzündeki gezegenlerin ve diğer göstergelerin yerleşimlerini gösterir. Genelde yer merkezli çizilse de güneş merkezli haritalar da bulunmaktadır. Güneş merkezli haritalar daha çok dünya astrolojisinde kullanılır.

• Nitelikler: Öncü, sabit, değişken. Burçların harekete etme tarzlarını anlatır. Öncü başlatmak, sabit kararlılık, değişken ise adaptasyon sürecidir.

PRSŞ

•Solar Return / Güneş Dönüşü Haritası: Kişilerin doğum günlerinde bulunduğu/yaşadığı yere göre çıkarılan haritalardır. Kişinin doğduğu andaki güneş derecesinin aynı olduğu ana göre çıkarılır. En eski öngörü yöntemlerinden birisidir. Genel olarak doğum haritası ile birlikte değerlendirilir.

TUÜ

• Transit: Bir gezegenin ya da göstergenin şuan hangi burçtan geçiiş yaptığını gösterir. Modern astrolojide sıklıkla öngörüde kullanılan parametrelerdir.

VYZ

•Zodyak: Dünyanın etrafındaki farazi bir çember. Takım yıldızlarından farklıdır. Her biri 30 dereceden oluşan 12 burç 360 derecelik bir çemberi tanımlar. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak; Kova ve Balık

Bu basit astroloji sözlüğü sizin sorularınız ve talepleriniz doğrultusunda güncellenecektir.

bottom of page