top of page
© Copyright by astrokronos
astrokronos takvim.jpg

Satürn Transitleri


Bir gecede zengin olmak

Bir ayda 10 kilo vermek Okumadan yazar olmak Protein tozlarıyla kas yapmak Estetikle genç kalmak Sağlıklı beslenmek yerine besin takviyeleri almak Harcamadan kazanmak ya da tam tersi Bunlar Satürn gibi bir gezegenin desteklemeyeceği projelerdir. Eğer bunlar konusunda süreklilik arzeden bir projeniz varsa size sıkıntı/sorun/hastalık/hapis/depresyon/yalnızlık olarak geri dönebilir. Çünkü semboloji bir şekilde çalışacaktır. Burada önemli olan gezenin sağlıklı kullanımı sağlamaktır. Bu haritamızdaki her gezegen için geçerlidir. Bir konuda kalıcılık sağlamak istiyorsanız ya da sağlam bir yapı kurmak arzusu varsa; ozaman satürnü nasıl kullanacağınızı öğrenmeniz gerekir. Geleneksel astrolojide kötücül kabul edilen satürn modern astrolojide olgunlaşma için gerekli görülen bilge bir öğretmen olarak kabul edilmiştir. Karmaya ilişkilendirilir. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Doğum haritalarımızdaki satürn bizlere disiplinli olmayı, ayakları yere basan projelerimizi tamamlamayı, olgunlaşmayı, sağlıklı sınırlar çizmeyi, kurallar koymayı sağlar. Kendine yeterlilik ve sorumluluk alma dinamikleridir. Zamanı kullanma yeteneğidir. Ciddiyet, sorumluluk, soğukkanlılık, tutumlu, sabırlı, ölçülü ve temkinli olmak gibi meziyetlerdir. Karanlık yanıyla mesafeli ve soğuktur. Psikolojik olarak korku ve kuşkularla ilgilidir. Kişinin üzerine düşen sorumlulukları almasıyla bunlar güven ve istikrar olarak görünür olur. Doğum haritanızdaki satürn hangi burçta ise bu alanı baskılmaya meyilli oluruz. Oysa bunu sağlıklı kullanmayı öğrendiğinizde yaşamınızdaki tıkanmış bir alan açılır. Ve sorun olarak yaşamınızda görünen zayıf alanlarınızı bir güç haline dönüştürebilirsiniz. Doğum haritanızda satürn hangi burçta olduğunu öğrenmek için Satürn ve Ozdisiplin seminer notlarına bakabilirsiniz. Bu seminerde satürn burçlarda neyi baskılar ve bunlar aslında hangi konularda bizi güçlü kılar üzerinde duruldu. Biz doğduktan sonra satürn yoluna devam eder. 29 yılda bir turunu tamamlar ve doğduğumuz andaki derecesine gelir. Bu astrolojide oldukça güçlü bir fenomendir. 29 yaş kişinin yaşamında bazı krizlere neden olur. Ve hayatınızda çok ciddi kararlar almanıza neden olacak bazı dinamikler yaşarsınız. Bu hayatın kişiyi olgunluk sınavıyla ilk sınadığı zamandır. Satürn kurallar ve sınırlandırmalar demektir. Bu karşımıza aile, toplum, gelenekler, otorite, statü, kariyer gibi kişiye kural koyan mekanizmalar olarak çıkar. Nerede yaşayacaksınız, ne iş yapacaksınız, nasıl bir hayat istiyorsunuz bunlara karar vermeniz gerekecektir. Bu karar verme sürecinde gerçekçi olmayan hayaller, sağlıksız ilişkiler biter. Gençlikten olgunluğa geçiş sürecinde hayata dair kurallarımız ve sınırlarınız belirlenir.

Satürn yaklaşık 2.5 yıl bir burçta kalır. Bu süreçte haritalarımızda bir evden geçiş yapar. Geçtiği ev konularında yavaşlama, kısıtlanma ya da artan sorumluluklar olarak karşımıza çıkar. Yükselen burcunuza geldiğinde yeni bir yapılanma sürecinin başlangıcıdır. Grant Lewi bunu kariyer konusunda belirsiz bir başlangıç olarak niteler. 7,5 yıl sonra ise bu konuda bir yükseliş süreci başlar. Yine de evlerden geçişleri için yazının sonunda kısa tanımlar verilecektir. Daha fazlasını öğrenmek için Satürn Ekitabını üye olarak okuyabilirsiniz. Doğum haritanızdaki göstergelere yaptığı açılar ise karşımıza bir olay ya da bariz bir konu olarak görünür olur. Bu süreçte kişi korkuları ile yüzleşir. Davranış kalıplarını değiştirmek durumunda kalır. Genel olarak Satürn transitleri özellikle sert açılarda soğuk duş etkisi yapabilir. Yorumları yaparken esas olarak Satürn'ün geçiş yaptığı burcu gözönünde bulundururuz. Şuan Oğlak burcundan geçiş yaptığı için daha çok devlet, kariyer, toplumsal statü, gelenekler, kurumsallık, profesyonellik konuları ve inşaat, bankacılık, kalite gibi sektorler karşımıza çıkıyor. Satürn Oğlak Çalışma Notundan daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

《Unutulmamalıdır ki aşağıdaki konularda çaba sarfetmek ve üzerine düşen sorumluluğu almak tıkanmış sorunları çözmek için ilk adımdır.》 Satürn 1.evden geçerken herşeyden önce fiziksel olarak zayıflarız. Bu artan sorumluluklar nedeniyle olabileceği gibi odağımızın bedenimize dönmesi nedeniyle de olacaktır. 12.ev gecişi sırasında yıkılan bazı alanlar temizlenir ve yeni bir temel atılır. Bu geçiş bir kariyer başlangıcı da olabilir. Stres ve kısıtlamalar arttığı için kişi dinlenmeye ve eğlenceye özellikle zaman ayırmalıdır. Şans ve bolluk zamanı olmadığı için karamsarlığa kapılmamalıdır. Şimdi kendine yetmeyi öğrenmesi gerekir. Satürn 2.evden geçerken finansal konularda bazı kısıtlamalar olacaktır. Kişinin geliri azalabilir. Masraflarını karşılamakta zorlanabilir. Yeteneklerinden kuşku duyabilir. Uzun vadeli yatırımlar nedeniyle harcamalarında kontrollü olmak zorunda kalabilir. Bu dönem borç vermek, kredi çekmek, ortak işlere girmek için uygun olmayabilir. Satürn 3.evden geçerken mecburi eğitimler almak durumunda kalabilirsiniz. Ya da zorunlu yolculuklar sozkonusu olabilir. Yakın çevreniz, kardeşleriniz ve komşularınızla sorunlar olabilir. Ya da bu kişilerin yaşamlarında bazı sorunlar olabilir. Sizin bu konularda artan sorumluluklarınız gündeme gelebilir. Eğitim ile ilgili konular yavaş ilerleyebilir. Satürn 4.evden geçerken kimi zaman iş nedeniyle taşınmalar getirebilir. Zorunlu taşınmalar sözkonusu olabilir. Ev ya da aile ile ilgili sorumluluklar artabilir. Evin fiziki koşullarında kısıtlanma ya da sorunlar gündeme gelebilir. Bu süreçte satürn haritanın en dip noktasından geçiyordur. Bu dönemde profesyonel bir terapi almak destekleyici olabilir. Kişiliğin yeniden yapılanması gündeme gelebilir. Burası bir temel atma zamanıdır. Satürn 5.evden geçerken öncelikle sanat, edebiyat, sahne performansları gibi yaratıcılık gerektiren alanlarda zorlanmalar olabilir. Kişinin bu süreçte iç disiplini sağlaması gerekir. Bu süreçte gerekli özeni göstermesi durumunda en uzun ömürlü eserlerini ortaya çıkarabilir. Aşk ilişkilerinde artan sorumluluklar olabilir. Bu süreçte biten bir ilişki sonrasında kişi yeni bir ilişki şansı yakalayamayabilir. Karşısına çıkan kişiler satürn sembolojisini gösteren soğuk ya da mesafeli kişiler olabilir. Ya da kişiden yaşca büyük ya da karakter olarak olgun olabilir. Bu süreçte kişi ilişkilere yaklaşımını, hayattan keyif aldığı konuları sorgulayabilir. Sosyal yaşamı kısıtlanabilir. Eğer varsa çocukları ile ilgili sorunlar ya da sorumluluklar olabilir. Bu süreçte yaşanan hamilelikler ya da doğumlar zor olabilir. Borsa, kumar gibi spekulatif konularda kişi kayıplar yaşayabilir. Satürn 6.evden geçerken kişi planlı ve organize olmayı öğrenmek durumunda kalır. Bu süreçte kişi sıkıcı ve kendisini vasıfsız hissetmesine neden olan bir işten ayrılabilir. İş arkadaşları ya da çalışma yeri ile ilgili sorunlar yaşayabilir. İşten çıkarılabilir. Bu süreçte kişi vasıflarını geliştirmek durumundadır. Bedensel sağlığına özen göstermek, egzersiz ve beslenme düzenine dikkat etmek durumundadır. Aşırı çalışma nedeniyle kişi hasta olabilir. Bu süreçte önemli olan kişinin günlük yaşamını düzenlemesidir. Verimli çalışmasını sağlayacak ruh-beden-zigin sağlığını kazanmalıdır. Ve başkalarına faydalı olacak bir iş yaşamı olmalıdır. Bunu da ancak günlük alışkanlıklarınızı değiştirerek sağlayabilirsiniz. Satürn 7.evden geçerken kişinin evliliği sağlamlık testinden geçer. Şimdiye dek halının altına süpürülen tüm sorunlar masaya yatırılır. Kişi şimdiye dek evliliğin getirmiş olduğu sorumlulukları ciddiye almamışsa sert bir yüzleşme yaşayabilir. Eşin yaşamında sorunlar artmış olabilir. Şimdi eşin yerine bazı sorumlulukları kişinin üstlenmesi gerekebilir. Eş ile arasında soğukluk ya da mesafe sözkonusu olabilir. Bu süreçte ciddi bir birlikteliği olmayanlar bir ilişkinin sorumluluğunu almaya hazır olabilir. Kişi bu süreçte "doğru olanı" yapmaya çalışacaktır. Kimi zaman kişiyi yetersizlikleri ile yüzleştirecek kişiler karşısına çıkabilir. Bu süreç kişiyi terapi almaya itebilir. Yüksek beklentilere sahip olanlar ise beklentilerini düşürmek durumundadır. Aynı zamanda kişi iş ortaklıkları ya da ev arkadaşları ile de sorunlar yaşayabilir. Her tür sözleşme ve yazılı anlaşma uzun vadelidir, bağlayıcıdır ve sorumluluk getirir. Satürn 8.evden geçerken kişi dışarıdan maddi destek bulmakta zorlanır. Krediler ya da prim/nafaka/tazminat/miras gibi diğer gelirler alanında sorunlar ya da gecikmeler yaşanabilir. Sigorta şirketleri ile sorunlar yaşanabilir. Eş ya da ortağın gelirleri gibi başkalarının kaynaklarında da bazı daralmalar sözkonusudur. Sorunlu maddi ortaklıklar bu süreçte bitebilir. Finansal riskler almak için doğru bir zaman değildir. Psikolojik olarak okült konulardan ya da ölümden korku gözlenebilir. Satürn 9.evden geçerken yabancılar ve yurtdışı ile ilgili konularda gecikmeler ya da sorunlar yaşanabilir. Is nedeniyle ya da mecburi yolculuklar gündeme gelebilir. Her türlü basın yayın işinde zorluklar ya da gecikmeler yaşayabilir. Kişi yasal konularda çok dikkatli olması gereken bir zamandadır. Bu süreçte başlayan bir eğitim beklenenden yavaş ilerleyebilir. Akademisyenler, hukukçular açısından sorumlulukların arttığı bir zamandır. Kongreler, konferanslar, fuarlar konusunda sorumluluklar alınabilir. Kişi akıl hocalarıyla ve eğitmenleri ile sorunlar yaşayabilir. Değerlerini, inancını ve yaşam amacını sorgulayabilir. Bu süreçte alınan sorumluluklar 2.5 yıl sonra mesleki başarı olarak görünür olacaktır. Satürn 10.evden geçerken şimdiye dek doğru adımlar atmışsanız kariyerinizde olgunluk çağına ulaşmışsınız demektir. Ancak aynı zamanda iş hayatında gerçeklerle yüzleşmenin, katı otoriter yaklaşımların, başarı ve taktir almak için herkesten çok çalışmamızın gerekeceği bir zamanı da gösterebilir. Eğer gerekli sorumlulukları almazsa görevden alınma ya da kınama görülebilir. Aile ve kariyer yaşantısını iyi dengelemelidir. Ebeveynlerle ilgili sorumluluklar artabilir. Satürn 11.evden geçerken meslek örgütleri, sosyal çevre, dernekler, kulüpler ve arkadaşlar konusunda sorunlar yaşanabilir. Şimdi yüzeysel dostlukların sınandığı bir zamandır. Kişinin arkadaşlık ilişkileri bir sağlamlık testinden geçer. Bir kısmı elenebilir. Kendisinden daha yaşlı ya da olgun kişilerle arkadaşlık kurabilir. Satürn 12.evden geçerken oldukça ağır dersler yaşanabilir. 12.ev gizli düşmanlar alanı olduğu için buradan bir satürn transiti aldatılmaları sıklıkla getirir. Özellikle gizli düşmanlıklar ve dedikodular açısından dikkatli olunması gereken zamanlardır. Burası kişiye zarar veren ve onu baltalayan bir alandır ve satürn buradan geçerken aslında kişiye zarar veren alanı temizler. Yine de süreç rahatsız edici olabilir. Depresyon ve dış dünyadan izole olmak konusunda kişi dikkatli olmalıdır.


2020 Mart ayı itibariyle Satürn Kova burcuna geçiş yapıyor. Transit Satürn kitapçığını üye olarak okuyabilirsiniz.

Kariyerle ilgili soru cevap yaptığımız canlı yayında bazı satürn transitlerini de yorumladık. Kendi haritalarınızı yorumlarken aşağıdaki yayın size fikir verebilir. 5 yıllık kariyer analizi için randevu talebinde bulunabilirsiniz.


Siteye üye olarak "Satürn ve Ozdisiplin" seminerini dinleyebilirsiniz.


Aşağıdaki yazılar da ilginizi çekebilir

bottom of page