top of page
© Copyright by astrokronos
astrokronos takvim.jpg

Doğum Haritası Yorumlamada Evlerin Kullanımı

Astrolojide Evler ve Anlamları

Astrolojide evler yaşam alanlarını gösterir. Kariyerimizi, evliliğimizi, çalıştığımız ofisi, iş arkadaşlarını, kardeşlerimizi, arkadaşlarımızı, dahil olduğumuz dernek ve kuruluşları evlere bakarak inceleriz. Doğum haritası yorumlama aşamasında temel bilgidir.

Modern bakış açısı ile geleneksel bakış arasında kimi zaman farklılıklar yer almaktadır. Geleneksel astrolojide bir göstergenin hangi evden açı yaptığı, gücü ve asaleti bakımından önceliklidir. Ayrıca yorumda da farklı anlamlar atfedilmiştir. Örneğin; rüyalar modern astrolojide 12.evin konusuyken geleneksel astroloji bunu 9.ev olarak kabul eder. Bunun nedeni modern astrolojinin haritaya daha psikolojik olarak yaklaşmasından kaynaklanmaktadır. Geleneksel astrolojide rüyalar, kişiye rehberlik eden ve yorumlanması uzmanlık isteyen bir konudur. Oysa modern astrolojiye göre bu daha çok kişinin bilinçaltıyla ilgili bir konudur. 12ev modern astrolojide kişinin farkında olmadığı bilinçaltını/alt benliğini ifade eder. Buna benzer ayrımlar evlerin tanımları esnasında verilecektir.


Doğum haritanızı daha yakından tanımak için Yazılı Doğum Haritası Analizi alabilirsiniz. Bu analiz Kariyer, Finans, İlişki, Aile ve Sağlık konularında potansiyelleriniz, şanslı ve dikkat edilmesi gereken zamanları içerir.


ASC, yükselen burçtur. Harita sahibini tanımlar. MC, haritanın tepe noktasıdır. Harita sahibinin kariyerini, ününü, başarısını tanımlar. DSC, alçalan burçtur. Harita sahibinin eşini, ortağını ve açık düşmanlarını/rakiplerini tanımlar. IC dip noktadır. Harita sahibinin evini, ailesini, köklerini tanımlar.

Helenistik dönemde, evler yerine burçlar kullanılırdı. Yükselen burcun olduğu burç, birinci evdi. Buradan itibaren saat yönünün tersine 12 ev sıralanırdı. Bu sistem hala yoğun olarak kullanılmaktadır. Whole Sign, tüm burç ev sistemi olarak geçer.

Tüm burç ev sisteminde ASC her zaman birinci evdedir. Ancak MC, 8/9/10/11. evlerden birine düşebilir.

Eğer tüm burç ev sistemi kullanmıyorsak o zaman ev giriş dereceleri bir burcun herhangi bir derecesi olabilir. Bu ev giriş derecesi o zaman bizler için önemli bir derece olarak kabul edilir. (Bkz: Cusp)


12 ev vardır. Yükselenden saat yönünün tersine sıralanır. Doğum haritası 360 derecedir. Ancak Whole Sign ya da eşit ev sistemi haricinde her ev 30 derece değildir.


Köşe evler en güçlü evlerdir. Kişinin yaşamında en gözle görünür etkiyi bu evlerde yer alan göstergeler aracılığı ile görürüz. Kişinin yaşamını en güçlü şekilde etkiler. Bu nedenle öncelikli olarak yorumlanmalıdır. Köşe evdeki göstergeler, zorluklara veya gecikmelere rağmen kendini gösterecektir. (ÖD AA)


Köşe evler Helenistik astrolojide Pivot olarak geçer. İngilizcede “angular” olarak ifade edilir. Köşe evdeki bir göstergenin yaptığı açı önemlidir.

İkincil evler (2/5/8/11) succudent olarak ifade edilir. Takip eden, halefi olandır.

Hareket birinci evdedir. Bu hareket için gerekli destek ikincil evden gelir. Post ASC (ÖD AA)


Üçüncül evler (3/6/9/12) Cadent olarak ifade edilir. Düşmek anlamına gelir. Gözden düşmek, güçten düşmektir. Helenistikte decline olarak ifade edilir. (ÖD AA)


Zor açıların hangi evden geldiği önemlidir. Eğer düşük evlerden birinden geliyorsa açıyı yapan gösterge yeterince güçlü değilse ozaman çok da fazla zarar veremeyecek demektir. Zayıf bir düşman gibidir. Ne imkanları (Ev), ne de kendi kapasitesi (Asalet) size zarar vermeye yetmez. Aşağıda Modern Astrolojide yer alan göstergeler de bilgi olması açısından verilmiştir.


Astrolojide Evler Neyi Temsil Eder


1. Ev Konuları– Hayatımız

Doğum haritası çıkarılırken en fazla önem taşıyan nokta yükselen burç derecesidir. Bir doğum haritasının doğru yorumlanabilmesi için bu dereceyi biliyor olmamız çok önemli. Bu derecenin net olarak belirlenmesi için kişinin doğum saatini biliyor olması gerek. Eğer bilmiyorsa özel teknikler kullanılarak bu derecenin netleştirilmesi gerekir. Bu işleme de rektifikasyon diyoruz. Rektifikasyonla ilgili bu makaleler ilginizi çekebilir.

Daha fazlasını okumak ister misiniz?

Bu özel yazıyı okumaya devam etmek için astrokronos.com sitesine abone olun.

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page