top of page
© Copyright by astrokronos
astrokronos takvim.jpg

Doğum Haritası Yorumlamada Evlerin Kullanımı

Astrolojide Evler ve Anlamları

Astrolojide evler yaşam alanlarını gösterir. Kariyerimizi, evliliğimizi, çalıştığımız ofisi, iş arkadaşlarını, kardeşlerimizi, arkadaşlarımızı, dahil olduğumuz dernek ve kuruluşları evlere bakarak inceleriz. Doğum haritası yorumlama aşamasında temel bilgidir.

Modern bakış açısı ile geleneksel bakış arasında kimi zaman farklılıklar yer almaktadır. Geleneksel astrolojide bir göstergenin hangi evden açı yaptığı, gücü ve asaleti bakımından önceliklidir. Ayrıca yorumda da farklı anlamlar atfedilmiştir. Örneğin; rüyalar modern astrolojide 12.evin konusuyken geleneksel astroloji bunu 9.ev olarak kabul eder. Bunun nedeni modern astrolojinin haritaya daha psikolojik olarak yaklaşmasından kaynaklanmaktadır. Geleneksel astrolojide rüyalar, kişiye rehberlik eden ve yorumlanması uzmanlık isteyen bir konudur. Oysa modern astrolojiye göre bu daha çok kişinin bilinçaltıyla ilgili bir konudur. 12ev modern astrolojide kişinin farkında olmadığı bilinçaltını/alt benliğini ifade eder. Buna benzer ayrımlar evlerin tanımları esnasında verilecektir.


Doğum haritanızı daha yakından tanımak için Yazılı Doğum Haritası Analizi alabilirsiniz. Bu analiz Kariyer, Finans, İlişki, Aile ve Sağlık konularında potansiyelleriniz, şanslı ve dikkat edilmesi gereken zamanları içerir.


ASC, yükselen burçtur. Harita sahibini tanımlar. MC, haritanın tepe noktasıdır. Harita sahibinin kariyerini, ününü, başarısını tanımlar. DSC, alçalan burçtur. Harita sahibinin eşini, ortağını ve açık düşmanlarını/rakiplerini tanımlar. IC dip noktadır. Harita sahibinin evini, ailesini, köklerini tanımlar.

Helenistik dönemde, evler yerine burçlar kullanılırdı. Yükselen burcun olduğu burç, birinci evdi. Buradan itibaren saat yönünün tersine 12 ev sıralanırdı. Bu sistem hala yoğun olarak kullanılmaktadır. Whole Sign, tüm burç ev sistemi olarak geçer.

Tüm burç ev sisteminde ASC her zaman birinci evdedir. Ancak MC, 8/9/10/11. evlerden birine düşebilir.

Eğer tüm burç ev sistemi kullanmıyorsak o zaman ev giriş dereceleri bir burcun herhangi bir derecesi olabilir. Bu ev giriş derecesi o zaman bizler için önemli bir derece olarak kabul edilir. (Bkz: Cusp)


12 ev vardır. Yükselenden saat yönünün tersine sıralanır. Doğum haritası 360 derecedir. Ancak Whole Sign ya da eşit ev sistemi haricinde her ev 30 derece değildir.


Köşe evler en güçlü evlerdir. Kişinin yaşamında en gözle görünür etkiyi bu evlerde yer alan göstergeler aracılığı ile görürüz. Kişinin yaşamını en güçlü şekilde etkiler. Bu nedenle öncelikli olarak yorumlanmalıdır. Köşe evdeki göstergeler, zorluklara veya gecikmelere rağmen kendini gösterecektir. (ÖD AA)


Köşe evler Helenistik astrolojide Pivot olarak geçer. İngilizcede “angular” olarak ifade edilir. Köşe evdeki bir göstergenin yaptığı açı önemlidir.

İkincil evler (2/5/8/11) succudent olarak ifade edilir. Takip eden, halefi olandır.

Hareket birinci evdedir. Bu hareket için gerekli destek ikincil evden gelir. Post ASC (ÖD AA)


Üçüncül evler (3/6/9/12) Cadent olarak ifade edilir. Düşmek anlamına gelir. Gözden düşmek, güçten düşmektir. Helenistikte decline olarak ifade edilir. (ÖD AA)


Zor açıların hangi evden geldiği önemlidir. Eğer düşük evlerden birinden geliyorsa açıyı yapan gösterge yeterince güçlü değilse ozaman çok da fazla zarar veremeyecek demektir. Zayıf bir düşman gibidir. Ne imkanları (Ev), ne de kendi kapasitesi (Asalet) size zarar vermeye yetmez. Aşağıda Modern Astrolojide yer alan göstergeler de bilgi olması açısından verilmiştir.


Astrolojide Evler Neyi Temsil Eder


1. Ev Konuları– Hayatımız

Doğum haritası çıkarılırken en fazla önem taşıyan nokta yükselen burç derecesidir. Bir doğum haritasının doğru yorumlanabilmesi için bu dereceyi biliyor olmamız çok önemli. Bu derecenin net olarak belirlenmesi için kişinin doğum saatini biliyor olması gerek. Eğer bilmiyorsa özel teknikler kullanılarak bu derecenin netleştirilmesi gerekir. Bu işleme de rektifikasyon diyoruz. Rektifikasyonla ilgili bu makaleler ilginizi çekebilir.


Harita sahibinin yaşamı, bedeni, yetenekleri, mizacı, fiziksel görünümü, kimliği, bıraktığı ilk intiba, yaşam kalitesi, motivasyonu, eylemleri, mesleği, kişinin içinde bulunduğu şartlar, doğumunun nasıl olduğunu da gösterebilir. Yükselen derecesi helenistik dönemden bu yana bir haritadaki en önemli göstergedir.


Firmicus ‘a göre kişiliğin temel taşıdır. Abu Ma’shar ‘a göre başlangıçlar da bu evin konusudur. Lilly bu evdeki göstergelere göre fiziksel özellikleri şöyle tanımlamışır; “Bu evdeki Satürn, Mars, Kuzey Ay Düğümü yüzdeki veya ev sınırında yer alan burcun simgelediği vücut kısmındaki bir lekeyi gösterir. (İşaret, leke veya ben)

Tanımlardan gördüğümüz gibi kişinin belirgin fiziksel özellikleri ve onu tanımlayan diğer dinamikler bu evle ilgilidir. Yükselen burçlarla ilgili kısa tanımları inceledikten sonra bu evde bulunan göstergeleri inceleyin. Bu göstergeler yani gezegenler ve ışıklar, kişi ile ilgili derin bilgileri sunacaktır.


Yükselen burcunuz hassas bir Yengeç olabilir, ancak Birinci evdeki bir Satürn size bu hassasiyeti göstermede engel olacaktır. Ya da uyumlu bir Terazi burcu olabilirsiniz, ancak tam da yükseleniniz üzerine denk gelen bir Mars sizi gergin ve stresli birisi haline getirebilir.


Daha fazlası için 1.Ev Konuları ve Gezegenler 1. Evde yazısını okuyabilirsiniz.


2. Ev Konuları - Paramız

Maddi gücünüzü, para kazanmak için kullanabileceğiniz yeteneklerinizi, sahip olduğunuz tüm taşınabilir varlıkları anlatan evdir. Bu ev, yükselen burcunuzdan bir sonraki burçtur. Eğer yükselen burcunuz Aslan ise ikinci eviniz Başak burcudur. Tıpkı yükselen burcu yorumladığınız gibi bu evi de burcuna göre yorumlayabilirsiniz. Yine de bu evin içinde yer alan gösterge size maddi durumunuzla ilgili bilgi verecektir. Finansal göstergelerle ilgili bu makale ilginizi çekebilir.


Daha fazlası için 2.Ev Konuları ve Gezegenler 2.Evde yazısını okuyabilirsiniz.3. Ev Konuları: Eğitim Hayatımız Ve Kardeşler

Üçüncü ev daha çok üniversite öncesi eğitim hayatımız hakkında bilgi verir. Bu evin çok yoğun olduğu kişilerin kendisi de eğitimci olabilirler. Yazarlarda da bu ev oldukça etkin olabiliyor. Bu ev bir yandan da kardeşlerimizi, kuzenlerimizi ve yakın çevremizi temsil ediyor. Aslında haber aldığımız her konuyu temsil ettiği için artık sosyal medyayı da bu ev konusu içinde düşünebiliriz. Eğer bir blog yazıyorsanız bunu da bu evin konusu olarak düşünebilirsiniz.


Daha fazlası için 3.Ev Konuları ve Gezegenler 3.Evde yazısını okuyabilirsiniz.


4. Ev Konuları: Evimiz Ve Ailemiz

Dördüncü ev haritanın en dip noktasıdır. Burası herkesten gizlediğimiz özel yaşamımızı anlatır. İç dünyamızdır. Ailemizi ve yaşadığımız evin koşullarını buradan gözleriz. Geleneksel astrolojiye göre babamızı temsil eder. Atalarımızdan bize aktarılanlardır. Taşınmaz mallar da bu evin konusudur.


Daha fazlası için 4.Ev Konuları ve Gezegenler 4.Evde yazısını okuyabilirsiniz.


Hem kendinizi hem hayatınızdaki diğer kişileri daha iyi tanımak için Doğum Haritası yorumlamayı pratik bir yolla öğrenebilirsiniz. Süre sınırı olmadan, kendi hızınızda çalışabilirsiniz. Örnek Harita Yorumları ile öğrendiğiniz temel bilgilerin nasıl yorumlandığını öğrenme şansı yakalayabilirsiniz. Programlar sayfasından pratik astroloji eğitimlerini inceleyebilirsiniz.5. Ev Konuları: Eğlence

Beşinci ev yaşamdan keyif aldığımız alanları gösterir. Her anlamda yaratıcılıkla ilgilidir. Flörtler, hobiler, iyi vakit geçirmek için neleri tercih ettiğimiz, kendimizi ifade etmek için neleri kullandığımız da bu alanı gösterir. Sanatçı haritalarında sıkça karşımıza çıkar. Aslında performans ve sahne sanatları ile çok bağlantılıdır. Bir izleyici karşısında gösterilen performanla ilgili bu evi inceleyerek bilgi alabiliriz. Risk almakla bağlantılıdır. Aynı zamanda çocuklarımız da bu evin konusudur. Çocuk sahibi olmak, çocuklarla ilişkimizi bu evi inceleyerek değerlendirebiliriz.


Daha fazlası için 5.Ev Konuları ve Gezegenler 5.Evde yazısını okuyabilirsiniz.


6. Ev Konuları: İş Hayatı Ve Sağlığımız

Altıncı ev öncelikle fiziksel sağlığımızı, günlük yaşamımızı, egzersiz ve beslenme düzenimizi ifade eder. Eski metinlerde burası köleler evi olarak anılır. Bu nedenle hizmet aldığımız kişiler de bu evin konusudur. Ayrıca iş arkadaşlarımız, ofisimiz, çalışma koşullarımızı da bu ev anlatır. Bu evdeki göstergeler öncelikle günlük yaşamınızı ve çalışma koşullarınızı anlatacaktır.


Daha fazlası için 6.Ev Konuları ve Gezegenler 6.Evde yazısını okuyabilirsiniz.


Üye Olarak sitedeki e-kitapları okuyabilirsiniz.

7.Ev Konuları: Evlilik Ve Diğer Ortaklıklar

Yedinci evdeki göstergeler daha çok diğer insanların da gözleyebildikleri dış etmenleri tanımlar. Evliliğin içindeki dinamikleri diğer bir çok parametreyi inceleyerek görebiliriz.


Bu evdeki göstergeler daha çok belirgin ve açık göstergeleri tanımlar. Sadece bu evdeki gezegene bakarak yorum yapmak yeterli değildir. Dışarıdan görünür olmasa da evliliğin ve partnerin özellikleri için bakılması gereken bir çok parametre bulunmaktadır. Bu göstergeler evliliğin getireceği konuları tümüyle yansıtmaz. Ancak genel bir kural olarak göstergenin kendi yönettiği burçta olup olmadığı kontrol edilmelidir. Bu evliliğin ilerleyen zamanda nasıl bir etki altında kalacağı hakkında bize fikir verebilir. 7.evdeki gösterge üzerine olan bu yazı ilginizi çekebilir.


Daha fazlası için 7.Ev Konuları ve Gezegenler 7.Evde yazısını okuyabilirsiniz.


8. Ev Konuları: Ortak Paralar

Sekizinci ev daha çok ortak gelirleri anlatır. Bu elbette nafaka, miras, kredi, prim, sigorta gibi konuları da barındırır. Eğer evliyseniz bu eşin gelirlerini de gösterecektir. Bir ortakla birlikte yapacağınız işlerden gelebilecek kazançlar da yine bu evin konusudur. 8.evle ilgili örnek çalışmayı Johnny Depp 'in boşanma davası analizinde bulabilirsiniz.


Daha fazlası için 8.Ev Konuları ve Gezegenler 8.Evde yazısını okuyabilirsiniz.


9. Ev Konuları: Uzaklar

Dokuzuncu ev öncelikle uzakları temsil eder. Yapacağınız uzun mesafe yolculuklar, yabancı yerler, uluslararası konular bu evin konusudur. Aynı zamanda akademik konular, üniversite eğitimi, bir konuda uzmanlık kazanmak da bu ev konuları arasındadır. Eğitim, felsefe ve din konularını bir arada kapsar. Geleneksel astrolojiye göre bu ev aynı zamanda kişinin rüyalarını da anlatır. Hukuki konular için de bu eve bakabiliriz. Ancak açılan davalar ya da avukatlarımız 7.evin konusudur.


Daha fazlası için 9.Ev Konuları ve Gezegenler 9.Evde yazısını okuyabilirsiniz.10. Ev Konuları: Kariyerimiz

Onuncu ev kariyerimizi, toplum önündeki statümüzü, ünümüzü gösterir. Başarılarımız, topluma nasıl katkıda bulunduğumuz da bu evin konusudur. Kişinin yaşamdaki hedefleri ve bu hedeflere nasıl ulaşabileceğini görmek için yine bu evi inceleriz. Ayrıca kişinin annesine ait bilgileri de bu evi inceleyerek edinebiliriz. Patronlarımız ve müdürlerimiz, otorite figürleri de yine bu evin konuları arasındadır. Kariyer astrolojisi ile ilgili makaleleri buradan okuyabilirsiniz.


Daha fazlası için 10.Ev Konuları ve Gezegenler 10.Evde yazısını okuyabilirsiniz.


11. Ev Konuları: Sosyal Çevre

Gelecekle ilgili hedeflerimiz ve hayallerimiz bu evin konusudur. Sosyal çevremiz, üye olduğumuz dernek ve meslek grupları, arkadaşlarımız da bu evin konuları arasındadır. Politik görüşümüzü de yansıtır. Bu evdeki göstergelerin destekleyici açıları arkadaşlar tarafından desteklenmeyi getirecektir.


Daha fazlası için 11.Ev Konuları ve Gezegenler 11.Evde yazısını okuyabilirsiniz.


12. Ev Konuları: Ruhsallık

Onikinci ev, haritadaki son evdir. Burayı kör nokta olarak düşünebilirsiniz. Buradaki etkiyi görmekte zorlanırız. Kendimizi baltaladığımız yerdir. Bu ev iyi çalıştırıldığında kişi ruhsal olarak daha dingin bir yaşam dinamiği yakalayabilir. Aksi durumda korkular ve endişeler olarak karşımıza çıkar. Bu ev çok yoğunsa meditasyon gibi ruhsal dinamiklerden fayda sağlayabilirsiniz. Sağlıklı çalışmadığında dedikodular, gizli saklı konular, yersiz endişeler kişinin yaşam performansını etkileyebilir.


Daha fazlası için 12.Ev Konuları ve Gezegenler 12.Evde yazısını okuyabilirsiniz.


Daha fazlasını öğrenmek için mini programlara buradan kayıt olabilirsiniz.


Bunlar da ilginizi çekebilir;

Boş Evlerin Yorumlanması üzerine makaleye ve soru cevap videosuna buradan ulaşabilirsiniz.Doğum haritanızı Doğum Haritası sayfasından çıkararak hangi evinizde hangi göstergenin olduğunu görebilirsiniz. Yeniay Dolunay haritalarını kendi başınıza yorumlamayı öğrenmek isterseniz Yeniay Dolunay programını alabilirsiniz. Eğer hiç astroloji bilmiyorsanız, Kendim İçin Astroloji eğitimi alabilirsinizTemel ve Orta Seviye Astroloji Eğitimi hem astrolojiye yeni başlayacaklar için hem de başka ekolleri öğrenmiş ancak geleneksel teknikleri de merak edenler için hazırlanmıştır. Bu astroloji eğitimi uzaktan eğitim şeklindedir ve süre sınırı yoktur. Kendi hızınızda öğrenir ve dilediğiniz konuyu tekrar edebilirsiniz. Doğum haritası üzerinden de gelecek tahmini yapmanızı sağlayabilecek isabetli tekniklerin de dahil olduğu bir eğitimdir. Bu eğitim içeriğini inceleyerek daha detaylı bilgi alabilirsiniz.


Doğum haritanızı Doğum Haritası sayfasından çıkararak hangi evinizde hangi göstergenin olduğunu görebilirsiniz. Yeniay Dolunay haritalarını kendi başınıza yorumlamayı öğrenmek isterseniz Yeniay Dolunay programını alabilirsiniz. Eğer hiç astroloji bilmiyorsanız, Kendim İçin Astroloji eğitimi alabilirsiniz


Eğer yükseleninizi bilmiyorsanız Yükselen Burç Hesaplamasayfasından öğrenebilirsiniz. Doğum haritanızı daha yakından tanımak için Yazılı Doğum Haritası Analizi alabilirsiniz. Bu analiz Kariyer, Finans, İlişki, Aile ve Sağlık konularında potansiyelleriniz, şanslı ve dikkat edilmesi gereken zamanları içerir.


Comments


bottom of page