top of page
© Copyright by astrokronos
astrokronos takvim.jpg

Güneş Burcu

Güneş Burcu Nedir?

Güneş burcu aslında burcumuz dediğimiz şeydir. Geleneksel astrolojiye göre babayı veya otorite konumundaki kişiyi temsil eder. Modern astroloji ise Güneş 'i daha çok kişinin egosu olarak görmüştür. Kişinin iradesinin ne kadar güçlü olduğunu Güneş 'ine bakarak yorumlarız.


Kadınların doğum haritasında daha çok eşi ya da babayı temsil eder. Bir erkek haritasında babası ya da yöneticileridir. Ancak elbette eril bir figür olduğu için kişinin kendisiyle ilgili de bize birçok bilgi verir.


Güneşin bulunduğu burcu okuyarak yaşamda aradığınız amaç duygusunu görebilirsiniz. Astrolojide Güneş yazısından Güneş 'in temsil ettiği diğer konuları da okuyabilirsiniz.


Doğum Haritasında Güneş zorlu transitler aldığında yaşam enerjimizin düştüğünü hissederiz. Böyle dönemlerde yaşam enerjisini yükseltebilmek için bazı konulara daha fazla özen göstermemiz gerekir. Burçlar ve Yaşam Enerjisi yazısı size bu konuda bazı ipuçları verecektir.





Doğum Haritasında Güneş Burçlarda

Güneş Koç Burcunda

Kişi bağımsız hareket edebilmek ve kendini yönetebilmeyi ister. Yolu açan lider konumunda görülebilir. İlk olmak isteyecektir. Tecrübesiz olduğu alanlarda çalışmaktan korkmaz. Yine de acemi ve aceleci olması başına bela olabilir. Girişimcilik yeteneklerine sahiptir. İnsiyatif almak kişi için kolaydır. Kişi kendisini güçlü bir şekilde ifade edebilir. Eğer haritada diğer göstergeler de zarar görmemişse kişi açık sözlüdür. Kimi zaman agresifleşebilir. Heves ve coşku yoğundur, güç kazanmak ve hayattan hep daha fazlasını talep etmek söz konusudur.


Güneş Boğa Burcunda

Kişi şartlarını korumaya odaklanmıştır. Finansal konular kişi için önemlidir. Huzur ve dinginlik arayışındadır. Kimi zaman fiziksel keyiflere kendini kaptırabilir. Net olmayan konularda kişi huzursuzlanır. Yeniliklere açık değildir. Üşengeçlik, hareket azlığı kilo alımına neden olabilir. Diğer kişilere karşı sahiplenicidir. Kimi zaman bu boğucu bir hal alabilir. Genelde sakin olsa da sinirlendiğinde öfkesi yıkıcı olabilir.


Güneş İkizler Burcunda

İletişim yeteneği ve entelektüel kapasitesiyle öne çıkacaktır. Zekasının farkedilmesini isteyecektir. Aklına takılanları sürekli sorma eğilimindedir. Yönelimleri çok çabuk değişim gösterebilir. Hobileri daha çok zihinsel faaliyetler olabilir. Olayları farklı açılardan görebilir. Özgürlük kişi için çok önemlidir. Esneklik ve tolerans en önemli yetenekleri arasındadır. Bilgiye çok değer verir.



Ücretsiz doğum haritası hesaplamak ve yükselen burcunuzu öğrenmek için Doğum Haritası Hesaplama sayfasını kullanabilirsiniz.


Güneş Yengeç Burcunda

Kişinin kararlarına ve tavrına duyguları yön verebilir. Sezgisel yönler ön plana çıkabilir. Hassas ve içe kapanık olabilir, kendini göstermekten sakınabilir. Yönetim tarzı subjektif olabilir. Başkalarının kendisi hakkındaki fikirlerine karşı savunmacı bir tavır sergileyebilir. Başkalarını koruyup gözetir, kendisi de aynı beklenti içindedir. Aile ve annelik kişi için önemlidir. Eğer duygusal olarak kendisini iyi hissetmiyorsa içe çekilmeye eğilimlidir. Güvendiği kişilere karşı cömerttir. Güven duymadığında ise kendine yönelip, bencil ve cimri bir tavır sergileyebilir.


Güneş Aslan Burcunda

Kişi kendini kontrol etme konusunda başarılıdır. Bu yetenek sayesinde başkalarını yönetmeyi, onları himayesi altına almayı da başarır. Onurlu ve yüce bir tavrı vardır. Sevdiklerinin sadık savunucularıdır. Başkalarının pohpohlamalarına ve övgülerine karşı dikkatli olmalıdır. Çünkü takdir edilme arzusu güçlüdür. Alkışların gösterdiği performans sonrasında doğal olarak geleceğini unutmaması gerekir. Kendinden emin ve kararlıdır. Cömerttir. Karar verme konusundaki kabiliyetleri nedeniyle yöneticilik yapabilir. Başkalarıyla otoriteyi paylaşmaya gönüllü olmayabilir. Olayları dramatize etme konusundaki kabiliyeti nedeniyle oyunculuğa ve politikaya karşı yeteneklidir.


Güneş Başak Burcunda

Mütevazi ve alçakgönüllüdür. Bireysel olarak dikkat çekmektense yaptığı işle verdiği hizmetle tanınmak, bilinmek isteyecektir. Başkalarına faydalı olacağı beceriler geliştirmeyi hedefleyecektir. Öne çıkmanın gerektiği durumlarda ise kişi geri planda kalmayı tercih edebilir. Sadelik, pratiklik ve hijyen kişi için önemlidir. Fazla mükemmeliyetçilik ve detayda boğulmak en büyük handikapıdır.


Güneş Terazi Burcunda

Kişi başkaları ile birlikte hareket etmeye ve fedakarlığa odaklanmıştır. İlişkiler önem kazanır. Diplomasi ve arabuluculuk yetenekleri kişinin yöneticilik vasıfları içerisinde önemli bir yer tutar. Nezaket ve inceliğe önem verir. Sosyaldir, insanlarla birlikte olmaktan hoşlanır.


Güneş Akrep Burcunda

Güçlü ve karizmatiktir. Kararlı ve inatçı birisidir. Derinde olanı bilmek isteyen, görünenle yetinmeyen bir karakter sergiler. Dışarıdan neyin peşinde olduğunu anlamak zordur. Rekabetçidir ancak bunu belli etmez. Hisleri ve sezgileri güçlüdür. Kindardır ancak sabırla uygun anı bekler. Finansal konularda yeteneklidir. Başkalarının kaynaklarını yönetmek ve krizlerin üstesinden gelme konusunda beceriklidir.


Güneş Yay Burcunda

Kişi neşeli ve iyimserdir. Maddi konularda cömert bir yapı sergiler ancak abartılı kullanımında müsriflik gözlenebilir. Gelen fırsatlar konusunda da kişi uyanık olmalıdır. Aşırı iyimserlik fırsatların kaçmasına neden olabilir. Kişi enerjiktir, bu enerjisini gelecek hedeflerine ve sosyal çevresini genişletmeye kullanmalıdır. Özgürlüğüne düşkündür, sınırlardan hoşlanmayabilir. Kişisel gelişim, felsefe, uluslararası konular, yabancı dil, eğitim, yolculuklar gibi kişiye yeni bir vizyon katacak konular kişinin yaşamında önemli bir yer tutar. Herşeyi bildiğini düşünmek ve kibir konusunda dikkatli olmalıdır, bunlar kişinin vizyonunun daralmasına neden olabilir.


Güneş Oğlak Burcunda

Kişi disiplinli ve kontrollü bir şekilde yöneticilik vasıflarını ortaya koyacaktır. Genç yaşlarından itibaren olgun bir tavrı olabilir. Başkaları tarafından ciddiye alınmak ister. Sorumluluk duygusu güçlüdür. Belli kalıplar içerisinde olmak kişiye kendisini güvende hissettirir. Maddi konularda kendisini güvende hissetmek ister. Geleneksel olabilir. Ciddi ve rutin bir iş yaşamını tercih edebilir. Sosyal statü kişi için önemlidir. Arkadaşları konusunda seçicidir. Hırslı olabilir, hırsı sayesinde başarı ve kazanç elde edebilir. İşkolik olma ihtimali yüksektir, bu konuda rahat ve iyimser olamayabilir. Gevşemekte güçlük çekebilir. Sıradışı, asi, marjinal, gösterişli kişilerden hoşlanmayabilir.


Güneş Kova Burcunda

Kişi gruplarla birlikte hareket etmekten yanadır. Kendisini ortaya koymak, liderlik etmek arzusunda olmaz. Yönetimi başkalarıyla paylaşmaya gönüllüdür. Arkadaşlık ilişkileri kişi için önemlidir. Herkesin kendisini rahat bir şekilde ifade etmesini ister. Kendisi de yönlendirilmekten ve yönetilmekten hoşlanmaz. Üzerinde otorite kurulmaya kalkıldığında daha da isyankarlaşır. Hareket özgürlüğüne ihtiyaç duyar. Bireysellik ve özgürlük kişi için önemlidir. Hava elementi bir burç olması dolayısıyla kişi rasyoneldir. Sosyallik ihtiyacındadır. Bilgisini arttırmak. Yeni ve ilginç şeylere meraklıdır. Rutin ve sıradan konular ilgisini çekmez. Yeni teknolojiler, modern yöntemler, çağın ötesine geçen her tür alana meraklıdır.


Güneş Balık Burcunda

Güneş kendimizi göstermek ve ego ile ilgilidir. Balık burcu ise başkalarının acılarına ve ihtiyaçlarına duyarlılıkla ilgilidir. Bu nedenle kişi burada kendi egosunu takip etmek yerine daha çok başkalarına odaklanacaktır. Sezgisellik, duygusallık ve hassasiyet yüksektir. Bu kimi zaman kişiyi suistimale açık hale getirir. Günlük yaşamın rutinleri ve sorumlulukları kişi için ezici gelebilir. Gerçeklerden kaçmak ve hayal dünyasına sığınmak sözkonusu olabilir. Bu dünyevi yaşamda kişiyi zorlayan bir dinamiğin en sağlıklı kullanımı yaratıcı sanatsal alanlardır. Kişi bu zengin hayal dünyasını şiir, roman gibi sanatsal bir alana aktarabilir. Her ne iş yaparsa yapsın kişinin gönüllü çalışmalar içinde bulunması faydalı olabilir. Dini ve ruhsal konular kişinin ilgisini çekebilir.


Aşağıdaki yazılar da ilginizi çekebilir;


Astroloji eğitimi almayı düşünüyor ancak bu konuda kararsız mısınız? Kendim İçin Astroloji eğitimi kendi doğum haritası üzerinden yorum yapmak ve astroloji ile tanışmak isteyenler için hazırlanmıştır. Süre sınırı olmadan, kendi hızınızda öğrenebilirsiniz.


Comments


bottom of page