top of page
© Copyright by astrokronos
astrokronos takvim.jpg

Su Burçları

Su Burçları

Burçlar, element ve nitelik kavramlarının bir araya gelmesiyle oluşur. Biz aslında Yengeç burcu derken su elementi ve öncü nitelikte bir burç olduğunu söylüyoruz.


Astrolojide "su burçları" olarak bilinen burçlar, su elementi ile ilişkilendirilen üç burçtan oluşur. Bu burçlar, genellikle duygusal, içgüdüsel, hassas ve empatik kişiliklere sahip olarak tanımlanır. Su elementi, duygusal derinlik, sezgiler ve duygusal bağlantıları simgeler. Su burçları, duygusal ihtiyaçları ve içsel dünyaları üzerine odaklanma eğilimindedirler.


Su burçları Yengeç, Akrep ve Balık burçlarıdır. Su elementinin ortak özelliği duygusal olarak bağ kurmaktır. Edilgen ve sezgiseldir. Rasyonel kararlar almaktan uzaktır. Adaptasyon, kararlılık ya da inisiyatif alma konusunda farklılık gösterir. Balık burcu duygusal konularda daha kararsız olabilir. Ancak adaptasyon konusunda diğer su burçlarından ayrılır. Yengeç burcu inisiyatif almaya hazırdır. Akrep burcu ise su elementi burçlar arasında en kararlı olandır. Aşağıdaki tablo üzerinden element ve niteliklerin nasıl bir araya gelip burçları oluşturduğunu görebilirsiniz.


Element ve Nitelik Tablosu


Astrolojide Elementler

Su Elementi

Empati, sezgiler ve destek erdemleridir. Kaynaşma, duygusallık ve vericilikle ilgilidir. Su başka materyallerin içine sızabilme yeteneğine sahiptir. Bu nedenle sezgiler ve hisler çok yoğundur. Duyguların yoğunluğu iyi ya da karanlık olabilir. Neyi temsil ediyorsa kişinin ana motivasyonu hisleri olacaktır.


Su, kuru bir toprağı yumuşatarak şekil verebileceğimiz bir hale getirir. Bu nedenle insanları birbirine kaynaştırmayı sağlar. Eğer bir haritada su elementi azsa burada kuruluk yoğundur. Tıpkı çöl kumu gibi kişi başkalarından ayrışabilir. Kaynaşmakta ve hislerini paylaşmakta sorunlar yaşayabilir.


Yaşamın kaynağı olan su dengeli olduğunda duyguları ile sağlıklı bir temas kurabilen, sezgisel ve duyarlı kişiler olurlar. Duygularını bastırmazlar ama onlara teslim olup sorumluluklarından da kaçmazlar.


Su elementi duygularla ilgilidir. Bir duygu günlüğü tutmak, mindfulness egzersizleri yapmak ya da hislerinizle temas edebileceğiniz her tür teknikten fayda sağlayabilirsiniz.


Su Elementi Burçlar

Su elementi burçlar Yengeç, Akrep ve Balıktır. Yengeç burcu su elementi burçlar arasında öncü nitelikte burçtur. Bu nedenle hızla harekete geçen ve sorunlar karşısında aksiyon alma taraftarı olan bir burçtur. Daha çok başkalarını korumaya odaklanmıştır. Bu nedenle anne ve aile arketipi ile anılır. Akrep burcu ise su elementi burçlar arasında sabit nitelikte burçtur. Bu nedenle daha kararlı ve güçlü bir duruş sergiler. Sabit niteliğin beraberinde gelen kararlı duruş kimi zaman Akrep burcunda geri adım atmayan takıntılı biri olarak karşımıza çıkar. Su elementinde Balık burcu değişken nitelikteki bir burçtur. Adaptasyon kabiliyetine sahiptir. Bu kimi zaman duygusal olarak çelişkili bir izlenim bırakmasına neden olur.Ücretsiz doğum haritası hesaplamak ve yükselen burcunuzu öğrenmek için Doğum Haritası Hesaplama sayfasını kullanabilirsiniz.


Bunlar da ilginizi çekebilir;

Commentaires


bottom of page