top of page
© Copyright by astrokronos
astrokronos takvim.jpg

Astrolojide Açıları Yorumlamak


Astrolojide açıların kullanımında üç farklı bakış açısı bulunmaktadır. İki göstergenin arasındaki açı için öncelikli olarak element ve niteliğine bakarak yorumlanabilir. Bu iki göstergenin uyumunu anlamakta bize büyük bir fikir verecektir. Burada açının matematiksel derecesi göz önünde bulundurulmaz. İkinci olarak da aradaki açının matematiksel değeri göz önünde bulundurulur.


Örneke açıklarsak; karşıt açıda, iki zıt burçta bulunan göstergeler arasındaki bir açıdan bahsederiz. Koç burcundaki bir gezegenle Terazi burcundaki bir gezegen birbirlerine karşıt açı yaparlar. Ama kimi zaman bir gezegen bir burcun sonunda diğeri ise bir burcun başında bulunabilir. Yani; bir gezegen Koç burcunda ve 27 derecede olsun. Diğer gezegen de Akrep burcunun 2 derecesinde olsun. Böyle bir durumda iki farklı bakış açısı vardır. Bir grup astrolog aradaki matematiksel değere bakar. Bu iki gösterge arasında matematiksel olarak 185 derece vardır. Ve bu yine de bir karşıt açı olarak kabul edilir. Ancak bir grup astrolog element ve nitelik uyumuna göre bakarlar ve bunu bir karşıt açı olarak kabul etmezler.


Öncelikli olarak element ve nitelik bazında açılar yorumlanır. Bunların daha belirgin bir etkisi olduğu gözlenmiştir. Daha sonra matematiksel olarak en kesin açılar gözlenir. Bu noktada açının tam değere ne kadar yakın olduğu daha önemlidir. “Partil” dediğimiz bir tam açı karşımıza çıkarsa bunu yorumda öncelikli olarak değerlendirmek gerekir. Partil açı matematiksel olarak 60/90/120/180 gibi değerleri tam olarak yakalayan açılardır.


Eğer bir açı tam derecede değilse ozaman bu açının etki payını değerlendirmeliyiz. Bu astrolojide “Orb” olarak tanımlanır. Bu kelimeye aslında çok da yabancı değiliz. Arapça literatürde orb, “Cirm” olarak geçer. Dilimizde “Ateş olsa cirmi kadar yer yakar” deyimiyle aşina olduğumuz kelime “cüsse, hacim” anlamına gelmektedir. Yani açının oluşmasına neden olan iki göstergenin birbirlerine etki gücünü anlatmaktadır. Geleneksel astrolojide Güneş ve Ay iki ışık olarak en yüksek orba sahip iki göstergedir. Güneş kendi derecesinden önce ve sonra 15, Ay ise 12 derecelik bir etki alanına sahiptir.


Ancak helenistik dönem bakış açısına göre önemli olan aradaki matematiksel derece değil, göstergelerin bulundukları burçlardır. Yani Koç ‘taki bir gösterge Terazi ‘deki bir göstergeye karşıt açı yapar. Onlar için dereceden çok göstergenin bulunduğu burcun element ve niteliktir. Ayrıca bir göstergenin açısı değerlendirilirken öncelikli olarak onun gücü değerlendirilir. Yani Oğlak burcunda güçlü konumdaki bir Satürn ‘ün yaptığı açı ile Yengeç burcunda zarar görmüş bir Satürn ‘ün yaptığı açının yorumu farklıdır.


Elbette açıyı yapan iki göstergenin birbiri ile uyumu da önemlidir. Örneğin, Mars ‘ın ilişkileri gösteren Venüs ile olan sert açısı kişinin ilişkilerinde bazı gerilimlere neden olabilir. Ancak Ay ile Mars arasındaki sert açılar, özellikle bir kadın haritasında daha zorlayıcı dinamiklere neden olur. Duygusal ve hassas Ay, kavgacı ve sert bir yapıdaki Mars nedeniyle zarar görecektir. Bu da kişinin duygusal olarak yıpranmasına neden olabilir.


Venüs Mars karesine sahip olan Serena Williams bir dönem alış veriş bağımlılığından muzdarip olmuş, ancak sonrasında bu problemin üstesinden gelebilmiş. Ay Mars karesine sahip Pink ise, annesiyle olan kavgaları nedeniyle 14 yaşında evi terk etmiştir.


Göstergelerin hangi burçlarda yer aldıkları ve haritada neyi temsil ettikleri açıyı yorumlamak için önemlidir. Geleneksel astroloji bakış açısıyla yorumladığımızda, haritadaki göstergeler yaşamlarımızda birilerini temsil ederler. Bu göstergeler arasındaki açı da bu kişilerin arasındaki dinamiği bize yansıtır. Elbette bunu modern astroloji bakış açısıyla da yorumlayabiliriz. Ozaman bu göstergeler bizim kendi iç dinamiklerimiz olacaktır. Ozaman Merkür ‘ün açıları nasıl düşündüğümüzü, ay duygusal hayatımızı ve Mars da nasıl harekete geçtiğimizi gösterecektir.


Her iki bakış açısını da gözönünde bulundurmakta fayda var. Ancak kişinin özellikle öngörülerde ve yaşamındaki sorunlara çözüm aradığı noktalarda geleneksel bakış açısına ihtiyaç duymaktayız. Bir göstergenin haritada hangi potansiyeli temsil ettiğini bilmezseniz, o gösterge tetiklendiğinde nasıl bir olayla karşılaşacağınızı öngörmeniz oldukça zordur. Bu nedenle doğum haritası analizinde geleneksel astroloji yöntemlerinin de gözönünde bulundurulması faydalıdır.


Doğum haritanızda hangi konularda zorlandığınızı ve bunları nasıl aşabileceğinizi merak ediyor musunuz? Açılar bize bu noktada kapı aralayan değerli bir konudur. Neyin bizi desteklediği ya da zorluk çıkardığını bildiğimiz zaman ilerlemek daha kolay olacaktır. Açılar / Açı Kalıpları ve Ay Fazları eğitimi ile daha fazlasını öğrenebilirsiniz.


Bunlar da ilginizi çekebilir;Comments


bottom of page